Select Page

Termo francês que significa, literalmente, “carta doce”. Aplica-se a cartas de amor afectuosas e afectadas ou a qualquer texto epistolar despretencioso que sirva para transmitir mensagens íntimas de carácter amoroso.

{bibliografia}

Margot L. Benardo: «The Billet-doux in the Spanish Golden Age», Tese de Doutoramento (Universidade de Harvard, 1994).